QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ SİYASƏTİMİZ

• “ AHEC “ MMC-nin əsas missiyası insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz məhsul istehsalını hər zaman ön planda tutaraq, maksimum müştəri məmnuniyyətini təmin etmək
• İstehsal etdiyimiz məhsulların yüksək keyfiyyətlə və yüksək səviyyəli xidmətlə xarici bazara çıxışını təmin etmək və ləpə istehsalı bazarında lider olmaq
• Sanitar və gigiyena qaydalarına riayət etmək və tətbiq etmək
• Qanunverici, normativ və məcburi tələblərə tam əməl etmək
• İşçilərin daimi inkişafını və təkmilləşməsini təmin etmək məqsədilə vaxtaşırı təlimlər təşkil etmək
• Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin davamlı yaxşılaşdırılmasını təmin etmək
• Maraqlı tərəflərlərlə (daxili və xarici) daima əlaqədə olmaq
• Xammaldan satışa qədər olan hər mərhələdə qida təhlükəsizliyi və keyfiyyətini ön planda tutmaq